Termékek

Az áru visszaküldése és a panasztétel

A adásvételi szerződéstől történő elállás esetén az Eladó a vételárat az Vevőnek azon bankszámlájára küldi vissza, amelyet a Vevő e célra megadott az Eladónak.

Az áru Eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket teljes egészében a Vevő fizeti. Az árut, amelyet a Vevő vissza akar küldeni az Eladónak, a Comgate s.r.o., Prologis park Bratislava, Hala DC2, Dialničná cesta 4088/24, 903 01 Senec (SK) címre kell postázni, és a küldeményen világosan és olvashatóan fel kell tüntetni a megrendelés számát. Ideális esetben a küldeménynek tartalmaznia kell az Eladó által létrehozott megrendelés másolatát.

A visszaküldött áru kézhezvételét követően az Eladó visszaigazolja e tényt a Vevőnek a megrendelésben megadott e-mail címre.

Ezután a Vevő az info@ahmad-tea.hu e-mail címre küldött kérelemben kérheti az áruért fizetett összeg visszatérítését az Eladótól. A kérelemnek tartalmaznia kell a igényelt összeget, a megrendelés számát és a bankszámlát, amelyre az összeg elküldhető.

A Vevő által az áruért fizetett összeg visszatérítésének határideje az áru fenti címen történt kátvételétől és a szükséges információkat tartalmazó kérelem info@ahmad-tea.hu e-mail címre történt beérkezésétől számított 30 nap.