Termékek

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Big Shock s.r.o. (kft)

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „szerződési feltételek”) az Big Shock s.r.o. (Kft.), székhelye: Na Viničních horách 1831/16, Prága 6, irányítószám 160 00, Cseh Köztársaság, IČO (azonosítószám): 45795436, DIČ (adószám): CZ45795436, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság cégnyilvántartásában, C 11429. sz. Bejegyzés;, (a továbbiakban: „eladó”) szabályozzák a szerződő felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó és egy másik fizikai vagy jogi személy (a továbbiakban: „vevő”) között létrejött adásvételi szerződésből (a továbbiakban: „adásvételi szerződés”) származnak, az eladó online áruház által. Az online áruházat az eladó üzemelteti a ahmad-tea.hu weboldalon, a webes felületen keresztül (a továbbiakban „az áruház webes felülete”).

1.2. Az üzleti szerződési feltételek továbbá szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelességeit az eladó weboldalának használatánál (a továbbiakban: „weboldal”) a www.ochod.ahmedtea.sk cím alatt és az ahhoz kapcsolódó egyéb jogviszonyok használatában.

1.3. Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezésekről csak az adásvételi szerződésben lehet megállapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a szerződési feltételekkel szemben.

1.4. Az üzleti feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek szlovák nyelven készülnek.

 

2. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

2.1. Az áruház webes felülete tartalmazza az eladó rendelkezésére álló termék áttekintését, ezen termék árával együtt. A termék ára tartalmazza az ÁFÁ-t és az összes egyéb adót és illetéket. A termék áttekintése az áruház webes felületén az eladó nem kötelező érvényű javaslata az adásvételi szerződés megkötésére. Az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni az áttekintésben szereplő termék egyikére sem.

2.2. Az áruház webes felületén a termék szállításával kapcsolatos információk is szerepelnek. Az áruház webes felületén feltüntetett, a termék szállításával járó költségekre vonatkozó információk csak azokra az esetekre vonatkoznak, amikor a terméket a Szlovák Köztársaság területén szállítják.

2.3. A termék megrendeléséhez a vevő kitölti a megrendelőlapot az áruház webes felületén. A megrendelőlapnak (a továbbiakban: „megrendelés”) főként a következő információkat kell tartalmaznia:

2.3.1. o  a megrendelt termék (a megrendelt terméket a vevő „beilleszti” az áruház webes felületének elektronikus kosarába),

2.3.2. o a termék vételárának fizetési módja, a megrendelt termék kiszállításának kívánt módja, és

2.3.3. o a termékek szállításával kapcsolatos költségek.

2.4. Mielőtt a vevő elküldi a megrendelést az eladónak, a vevőnek lehetősége van ellenőrizni és megváltoztatni a megrendelésben megadott adatokat, figyelembe véve a vevő által a megrendelésbe bevitt hibás adatok észlelésének és azok kijavításának lehetőségét. A vevő a „RENDELÉS” gombra kattintva elküldi a megrendelést az eladónak. Az eladó a megrendelés felvétele után a megrendelés felvételét e-mailben igazolja a vevőnek, a megrendelésben megadott e-mail címre (továbbiakban: „vevő e-mail címe”). Az eladó nem köteles ellenőrizni a vevő által a megrendeléskor megadott adatok pontosságát.

2.5.A megrendelés jellegétől (termékek mennyisége, vételár nagysága, várható szállítási költségek) függően az eladó mindig jogosult további megerősítést (pl. Írásban vagy telefonon) kérni a vevőtől a megrendelés pontosítása érdekében.

2.6. Az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés a beérkezett megrendelés eladó általi elfogadásával jön létre, amely elfogadás akkor hatályosul, amikor az eladó az elfogadás tényéről e-mail küld a vevő e-mail címére.

2.7. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni, különösen olyan személyekkel, akik korábban jelentős mértékben megsértették az eladóval szembeni kötelességeiket.

2.8. Az eladó bármikor jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, egészen addig a pillanatig, amíg a vevő át nem veszi a terméket. Ebben az esetben az eladó indokolatlan késedelem nélkül visszajuttatja a vételárat a vevőnek, ugyanazzal a fizetési eszközzel, amelyet a vevő használt a vételár megfizetésére, kivéve, ha a felek másként nem állapodtak meg.

2.9. Az adásvételi szerződés megkötésekor a vevő beleegyezik a távközlési eszközök használatába. A vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban felmerült távközlési költségei (internet csatlakozási költségek, telefonköltségek) nem különböznek az illetékes elektronikus hírközlési szolgáltató által az ilyen szolgáltatásokért a vevőtől más esetekben felszámítottaktól, és a vevő maga fizeti.

 

3. A TERMÉK ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. 1. A vevő köteles az eladónak az áruház webes felületén feltüntetett összegben megfizetni a terméket és a termék szállítási költségeit (együttesen „vételár”).

3.2. 2. A vevő a vételárat a következő módon fizetheti meg:

 • v Készpénzben vagy hitelkártyával (csak a GLS fuvarozónál), a termék átvételekor a szállítónak (kézbesítéskor) a vevő által a megrendelésben megadott helyen;
 • VISA vagy Mastercard/Maestro fizetési kártyával az internetes portálon keresztül, amely elérhető az áruház weboldalán,

3.3. Készpénzes fizetés esetén a vételár közvetlenül a szállító által a vevőnek való termékátadás előtt fizetendő. Hitelkártyás fizetés esetén a vételár azonnal, a megrendelés benyújtása után fizetendő.

3.4. Az eladónak joga van, különösen akkor, ha a vevő nem ad visszaigazolást vagy nem pontosítja a megrendelést a 2.5 pont szerint, követelni a teljes vételárat, még abban az esetben is, ha a vevő a készpénzes fizetést választotta.

3.5. Az eladó által a termék vételárából a vevőnek biztosított engedmények nem kombinálhatók.

3.6. Az eladó az adásvételi szerződés megkötésekor a vevőnek adóokmányt (vagy egyszerűsített adódokumentumot) állít ki a vételárról, és azt a vevő fizetésétől számított 2 munkanapon belül elküldi a vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre. A vevő adódokumentumot kap azzal a feltétellel, hogy a vételárat az adásvételi szerződés szerint fizeti meg. Az eladó ÁFA köteles.

 

4. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS A FOGYASZTÓ RÉSZÉRŐL

4.1. A 4.2. és 4.9. pontok rendelkezései csak abban az esetben érvényesek, ha a vevő a fogyasztó.

4.2 A vevő a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. A jelen szerződési feltételek egyéb rendelkezéseire való tekintet nélkül, a vevő az elállási időszak kezdete előtt is felmondhatja az adásvételi szerződést.

4.3. A visszavonás módjának és formájának részletei tartalmazzák a fogyasztói utasításokat és az elállási mintát, amelyet minden egyes vásárláskor megkap. Az elállási jog gyakorlásához használható a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt elállási nyilatkozatminta.

4.4. A vevő köteles a terméket visszaküldeni vagy átadni az eladónak vagy az eladó által a termék átvételére felhatalmazott személynek, az adásvételi szerződés visszavonásától számított 14 napon belül. A termék visszaküldésének költségeit az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a vevő viseli. A terméket nem kézbesítik utánvéttel, az ilyen módon elküldött terméket nem veszik át és visszaküldik a vevőnek.

4.5. A vevő fenti kötelezettségeinek betartása mellett, az eladó visszaveszi a terméket, és az elállási értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a vevőnek az egész összeget, amelyet az adásvételi szerződés alapján vagy annak kapcsán szabtak ki rá, beleértve a szállítási költségeket, kézbesítést és postaköltséget, valamint egyéb költségeket és díjakat, előre meghatározott módon.

4.6. A vevő nem vonhatja vissza az adásvételi szerződést, amely:

 • v A vevő egyedi igényéhez igazított termék, a vevőnek szánt testreszabott áru eladása,
 • Gyorsan romló, vagy romlandó termék,
 • Védőcsomagolásba zárt termék, amelyet egészségügyi vagy higiéniai okokból nem lehet visszaküldeni, és amelynek a védőcsomagolása a szállítás után megsérült,
 • Termék, amely jellegénél fogva elválaszthatatlanul összekeveredhet más termékkel a kézbesítés után.

4.7. Abban az esetben, ha az eladó elfogadja a vevő vásárlás visszavonására irányuló kérelmét olyan esetekben, amelyekben nem érvényesül a vevő 14 napon belüli szerződéstől való elálláshoz való joga, az eladónak joga van a felmerülő költségek teljes megtérítésére és azon feltételek teljesítésére, amelyekről az adásvételi szerződés felmondásának elfogadása előtt értesítette a vevőt.

4.8. A vevőnek azt tanácsoljuk, hogy a terméket az eredeti csomagolásban küldje vissza, a szóban forgó termékkel kapcsolatos dokumentumokkal együtt, amelyeket az vásárláskor kapott. Sérült, részben fogyasztott, vagy egyéb módon megsérült termék visszaküldése esetén az eladó kártérítést fog követelni a vevőtől. Az eladásra kínált teák csak a 4.6.3 pontokban leírtak alapján, csak az eredeti csomagolásukban küldhetők vissza.

4.9. Az eladó fenntartja a jogot a megrendelés (elállás a vételi szerződéstől) vagy annak részbeli visszavonására, ha:

 • A terméket nem gyártják vagy a gyártása befejeződött,
 • A terméket a jogszabályok megváltoztatása miatt nem lehet kézbesíteni a vevő által kijelölt helyre, vagy
 • A termék meghirdetett ára műszaki hiba miatt nulla vagy egyébként nyilvánvalóan rossz.

 

5. A TERMÉK KÉZBESÍTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA

5.1. A termék szállítási határideje függ a termék elérhetőségétől, és legfeljebb 15 nap, de a termék általában az adásvételi szerződés megkötésétől számított 2 munkanapon belül kerül elküldésre.  

5.2. Ha az adásvételi szerződésben másként nem állapodnak meg, a termék kiszállításának a módját az eladó választja ki az eladó által kínált kézbesítési módok közül. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő a vevő kérésére egy másik kézbesítési módban állapodnak meg, a vevő viseli a kockázatot és az ezzel a kézbesítési móddal járó további költségeket.

5.3. A vevő köteles a terméket a szállító általi kiszállításkor átvenni az egyeztetett kézbesítési helyen. Ha a vevő nem veszi át a terméket kézbesítéskor, az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől.

5.4. Amennyiben a vevő indokai miatt a terméket ismételten vagy a megrendelésben meghatározottaktól eltérő módon kell kézbesíteni, a vevő köteles a termék ismételt kiszállításával kapcsolatos költségeket, vagy az egyéb kézbesítési móddal kapcsolatos költségeket megfizetni.

5.5. A termék szállítótól történő átvételekor ajánljuk a vevőnek, hogy ellenőrizze a termék csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hibát észlel, azonnal értesítse a szállítót és az eladót. A csomagolás megsértése esetén, amely jogosulatlan behatolásra utal, a vevő nem köteles a szállítmányt a szállítótól átvenni. A szállítólevél aláírásával a vevő igazolja, hogy az árut tartalmazó küldeménycsomag sértetlen volt.

5.6. Az eladó fenntartja annak a lehetőségét, hogy a terméket több részletben küldje el a vevőnek, ebben az esetben a termékek szállításával kapcsolatos költségeket a vevő csak az első szállításért fizeti.

 

6. HIBÁKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG

6.1. A szerződő feleknek a hibás teljesítéshez fűződő jogait és kötelezettségeit az illetékes általánosan kötelező érvényű jogszabályok szabályozzák, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseire.

6.2. A vevő tudomásul veszi, hogy tekintettel az eladott elfogyasztható dolgok (tea) jellegére, azok szavatossági ideje fel van tüntetve, amely során a fogyasztási cikkek megtartják sajátos tulajdonságaikat és megfelelnek az egészségügyi követelményeknek.

6.3. Az eladó garantálja a vevőnek, hogy a termék az átadáskor hibamentes. Az eladónak külön garantálnia kell, hogy amikor a vevő megkapja a terméket:

-             Az olyan jellemzőkkel rendelkezik, amelyekben a felek megállapodtak, amelyeket az eladó vagy a gyártó leírt, vagy amelyeket a vevő a termék jellege és az eladó hirdetése alapján elvárt,

-             A termék alkalmas az eladó által meghatározott célra, vagy amelyre általában hasonló típusú terméket használnak,

-             A termék megfelel a minta vagy modell minőségének vagy kialakításának, ha a minőséget vagy a kialakítást a megállapodás szerinti minta vagy modell szerint határozták meg,

-             A termék megfelelő mennyiségű, méretű vagy súlyú, és

-             A termék megfelel a jogi követelményeknek.

 

6.4. Használt termék esetén az eladó nem vállal felelősséget a használat vagy kopás okozta hibákért. Az alacsonyabb áron eladott termékek esetében nem felel azokért a hibákért, amelyek miatt alacsonyabb ár lett meghatározva

6.5. Ha nem romlandó vagy használt termékről van szó, az eladó felel a hibákért, amelyek a termék átvétele után garanciaidőn belül jelentkeztek.

6.6. A jótállási idő 24 hónap. Ha a terméken, annak csomagolásán vagy használati utasításán a felhasználási idő fel van tüntetve, a jótállási idő ezen időszak lejárta előtt nem jár le. Használt termék esetén a vevő és az eladó megállapodhat egy rövidebb, de legalább 12 hónapos garanciaidőben. A garancia igazolása a vásárlási blokk. A jótállási idő a termék vevő általi elfogadásától számítódik.

6.7. Ha a hiba javítható, a vevőnek joga van díjmentesen, időben és megfelelő módon történő eltávolításra. Az eladó köteles a hibát indoktalan késedelem nélkül eltávolítani.

6.8.A vevő a hiba elhárítása helyett kérheti az termék cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, a termék részének a cseréjét, ha ez nem okoz aránytalan költségeket a termék ára vagy a hiba súlyossága szempontjából.

6.9. Az eladó a hibás terméket új termékre cserélheti, ahelyett, hogy a hibát eltávolítja, kivéve, ha ez a vevőnek nem okoz komoly nehézségeket.

6.10. Olyan hiba esetén, amelyet nem lehet megjavítani, és amely megakadályozza a termék hibátlan felhasználását, a vevőnek joga van a termék cseréjére vagy a vételi szerződéstől való elállásra. Eltávolítható hibák esetén ugyanazok a jogok vonatkoznak a vevőre is, ha a vevő a terméket a javítás után sem tudja megfelelően használni, hiszen a hiba megismétlődik vagy több hiba is jelentkezik.

6.11. Egyéb javíthatatlan hibák esetén a vevő ésszerű árengedményre jogosult a termék árából.

6.12. Ha az alacsonyabb áron eladott termék vagy használt termék hibás, amely hibáért az eladó felelős, a vevő a termék cseréje helyett árengedményre jogosult.

6.13. A jótállási idő nem tartalmazza azt az időszakot, amely a hibákért való felelősségvállalás jogának gyakorlásától a vevő által a javított termék kötelező átvételéig tart. Az eladó köteles megerősíteni a vevőnek a jog gyakorlásának időpontját, valamint a javítást és annak időtartamát.

6.14. Csere esetén a jótállási idő az új termék átvétele után kezdődik. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a termék része kerül cserére.

6.15. A hibás teljesítés joga nem vonatkozik a vevőre, ha a vevő a termék átvétele előtt tudta, hogy a termék hibás, vagy ha a vevő maga okozta a hibát.

6.16. A hibás teljesítéshez fűződő jogokat a vevő köteles az eladó címén érvényesíteni: Big Shock s.r.o.(Kft.) Na Viničních horách 1831/16, 160 00 Prága 6. Ezen jogainak érvényesítése során a vevő jogosult a magyar nyelvet használni, valamint részére az eladó kizárólag magyar nyelvű írásbeli vagy szóbeli tájékoztatást adhat. A vevő köteles a hibás termékeket az eladónak átadni az eredeti vásárlási igazolással (számla) együtt. A hibás teljesítéshez fűződő jog akkor lép gyakorlatba, amikor az eladó megkapta az árut a vevőtől. A részleteket a panaszkezelési rend szabályozza.

6.17. Minden fogyasztónak (vásárlónak) joga van fellebbezni egy alternatív vitarendezési szervezetnél annak érdekében, hogy megvédje a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megkötött adásvételi szerződésben megállapított fogyasztói jogait, a bírósági eljárás során előforduló esetleges sérelmek nélkül. Ha a vevő nem elégedett azzal, ahogyan az eladó rendezte panaszát, vagy úgy gondolja, hogy az eladó megsértette jogait, akkor joga van felkeresni az eladót jogorvoslat céljából. Amennyiben az nemleges választ ad, megtagadja a vevő ilyen kérésének megválaszolását, vagy a feladás dátumától számított 30 napon belül nem válaszol, a vevőnek jogában áll alternatív vitarendezési eljárás iránti kérelmet benyújtani a jogszabályban meghatározott békéltető testületnél.

6.18. A fogyasztó (vevő) alternatív vitarendezési javaslatot is benyújthat az alternatív vitarendezési platformon keresztül, amely elérhető a következő internetes címen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK 

 

7. A SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. A vevő tudomásul veszi, hogy az áruház webes felületét alkotó szoftvereket és más elemeket (beleértve a kínált termékek fényképeit) szerzői jogok vagy egyéb szellemi tulajdonjogok védik. A vevő vállalja, hogy nem fog olyan tevékenységet folytatni, amely lehetővé teheti neki vagy harmadik feleknek az áruház webes felületét alkotó szoftverek vagy más elemek meghamisítását vagy azokkal való visszaélést.

7.2. A vevő nem jogosult a webes felület használata során olyan mechanizmusok, szoftverek vagy egyéb eljárások használatára, amelyek negatív hatással lehetnek a webes felület működésére. Az áruház webes felületét csak az esetben lehet használni, ha az nem sérti az eladó további vásárlóinak a jogait.

7.3. Az eladót a vevővel szemben semmiféle magatartási kódex nem kötelezi.

7.4. A vevő tudomásul veszi, hogy az eladó nem vállal felelősséget az esetleges hibákért, amelyeket az áruház webes felületének harmadik fél általi beavatkozása vagy az áruház webes felületének rendeltetésszerű felhasználása okozott. .

7.5. Ha a vevőnek ajándékot adnak az áruval együtt, akkor az eladó és a vevő közötti ajándékozási szerződést felmondási záradékkal kell megkötni, ami azt jelenti, hogyha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés érvényét veszti és a vevő köteles visszajuttatni a kapott ajándékot a termékkel együtt.

7.6. A vevők (fogyasztók) panaszait az eladó az info@ahmad-tea.hu e-mail címen kezeli. Az eladó a panasz kezelésével kapcsolatos információkat elküldi a vevőnek a panaszban megadott e-mail címre. A vevők (fogyasztók) panaszt nyújthatnak be az állami felügyeleti hatóságnál, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok betartásával kapcsolatban, ezek a Szlovák Kereskedelmi Felügyelethez futnak be, székhelye: Prievozská 32, 820 07 Bratislava 27.

 

8. 8. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSA

8.1.  A kitöltött megrendelés/regisztrációs formanyomtatvány benyújtásával a vevő tudomásul veszi a megadott személyes adatok feldolgozását (azaz azok megfelelő feldolgozását az eladó által). Ez a következő személyes adatokra vonatkozik: teljes név, cím, azonosító szám, adószám, telefonszám, e-mail cím, számlaszám (vételár visszatérítés esetén), a következő célokra:

 

-             Az adásvételi szerződés teljesítésére,

-             A társaság adószabályokból eredő jogi kötelezettségeinek betartására,

-             Felhasználói fiók fenntartására,  

 • A hűségprogramhoz való csatlakozásra, és tagság kezelésére,
 • Vásárlások értékének nyilvántartására,
 • Direkt marketingre,
 • Profilalkotásra,
 • Automatizált egyéni kiszolgálásra.

 8.2.  A vevő tudomásul veszi, hogy az adatok megadása önkéntes, joga van a személyes adatok hozzáféréséhez, javításához vagy törléséhez, esetleg az adatok adatkezelési korlátozásához, az adatok feldolgozása elleni tiltakozáshoz, különösen a direkt marketing elleni tiltakozáshoz, valamint az adatok hordozhatóságának jogához.

8.3.  A vevőnek további jogai vannak az alább feltüntetett jogi előírások alapján: 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 15–22. cikke (a „GDPR-rendelet”); a személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet; illetve a Szlovák Köztársaságnak a személyes adatok védelmére vonatkozó, általában kötelező érvényű jogszabályai és / vagy a Szlovák Köztársaságban a GDPR-rendelet kiigazítása céljából elfogadott jogok alapján.

8.4.  Az eladóval kapcsolatos kétség esetén a vevő jogosult kapcsolatba lépni az eladóval, vagy panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi Hivatalban.

8.5.  A személyes adatok védelméért felelős személy JUDr. Libor Čihák. Kapcsolattartási e-mail: poverenec@cmhl.cz, telefonszám +420 724 770 780.

8.6.  Részletes információk a személyes adatok védelmével kapcsolatban a https://www.ahmad-tea.hu/szemelyes-adatok-vedelme oldalon találhatók.

9. ÜZLETI ÉRTESÍTÉSEK KÜLDÉSE

9.1. Amennyiben a vevő a megrendelésben megjelöli a „Hírlevélre való feliratkozás” opciót, beleegyezik az eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy az eladó vállalattal kapcsolatos információk és az eladó üzleti értesítéseinek fogadásába, mely a vevő elektronikus címére érkezik, továbbá beleegyezik az ezáltal keletkezett személyes adatok feldolgozásába is.

9.2.  Az eladó tudomásul veszi, hogy a vevőnek bármikor jogában áll visszavonni az előbb említett hozzájárulást az info@ahmad-tea.hu e-mail címre küldött levéllel. E hozzájárulás visszavonása a visszavonása előtt megadott hozzájárulás alapján nem érinti a személyes adatok feldolgozásának jogszerűségét.

 

10. COOKIE HASZNÁLATA

10.1. 1. A cookie (sütik) használata javítja szolgáltatásainkat. A cookie (sütik) információkat tárolnak a felhasználók viselkedésének megismerése érdekében, méghozzá:

-          Koverz, amely lehetővé teszi az eladónak, hogy elemezze a különböző értékesítési csatornák teljesítményét,

-          Tracking (követés), amely segít az eladónak a különböző értékesítési csatornák teljesítményének elemzésében,

-          Remarketing, amelyet az eladó használ a hirdetések megfelelő célzásához és személyre szabásához,

-          Analitikus,

Elengedhetetlen.

 

10.2. A vevő vállalja az úgynevezett sütik tárolását a számítógépén. Abban az esetben, ha az áruház webes felületén történő vásárlás megtörténhet és az eladó kötelezettségei az adásvételi szerződés alapján vállalhatóak a vevő számítógépén az un. sütik mentése nélkül is, úgy az előző mondat szerint a vevő bármikor visszavonhatja a jóváhagyását.

 

11. HŰSÉGPROGRAM

11.1. A regisztrációs űrlap kitöltésével és benyújtásával a vevő bekerül a hűségprogramba.

11.2.     A hűségprogramba bevont vevő minden elköltött 600 HUFt ÁFÁ-val együtt 10 pontot kap a hűségszámlájára, amelynek értéke ÁFÁ-val együtt 0,04 euró.

11.3.     A vevő jogosult a megszerzett pontokat az eladó online áruházában történő vásárlásra felhasználni.

11.3.     A hűségprogram részletes szabályai és a hűségpontok levásárlásának lehetőségei az eladó online boltjában a https://www.ahmad-tea.hu/husegprogram oldalon találhatók. 

 

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. A vevő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és a Panaszkezelési eljárást, mielőtt a megrendelést teljesítené.

12.2. Ha az áruház webes felületének használatával összefüggő tevékenység vagy az adásvételi szerződés alapján létrehozott jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, akkor a felek megállapodnak abban, hogy a tevékenységet a szlovák jog szabályozza. Ez nem érinti a Vevő általánosan kötelező érvényű jogszabályok által biztosított jogait..

12.3. Az eladó kereskedelmi engedélye alapján jogosult a termékek értékesítésére, és az eladó tevékenysége semmiféle más engedéllyel nem jár.

12.4. Ha a szerződési feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy ilyenné válik, a rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét. Az adásvételi szerződés módosítása írásos formában történik.

12.5. Az adásvételi szerződést, beleértve az üzleti feltételeket, az eladó elektronikus formában archiválja a teljesítéstől számított öt évig, és a vevő számára nem hozzáférhető.

12.6. A szerződés egyéb rendelkezéseire való tekintet nélkül, az eladó nem tartozik felelősséggel a vevőnek az elmaradt haszonért, lehetőség elvesztéséért vagy bármilyen egyéb közvetett vagy közvetlen veszteségért hanyagság, szerződésszegés vagy más módon keletkező sérelem miatt.

12.7. Az eladóval kapcsolatos fogyasztói jogok, amelyeket a 250/2007 sz. törvény (törvények gyűjteménye) határoz meg a fogyasztóvédelemről és annak módosított formájáról, illetve a 102/2014 sz. törvény (törvények gyűjteménye) a fogyasztók védelméről távolsági szerződés vagy üzlethelyiségen kívüli szerződés alapján értékesített termékek vagy szolgáltatások nyújtása esetén, - és annak módosított formája - ezeket a feltételeket nem érintik, és elsőbbséget élveznek velük szemben.

12.8. Az itt kifejezetten nem szabályozott jogviszonyokat és feltételeket, valamint az e feltételek be nem tartásából fakadó vitákat a Kereskedelmi Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, fogyasztók esetében pedig a Polgári Törvénykönyv rendeletei szabályozzák.

12.9. Az eladó és a vevő megállapodtak abban, hogy teljes mértékben elismerik a távközlés - telefon, fax (beleértve a kézzel írott megrendelést), és az elektronikus kommunikáció - formáját, különösen az elektronikus levél és az internetes hálózat útján – mindez mindkét fél számára érvényes és kötelező.

12.10. Az eladó elérhetőségei:

Üzlet címe, a visszaküldött áruk kézbesítési és levelezési címe:

Big Shock s.r.o., Na Vini čních horách 1831/16, 160 00 Praha 6

Nyitvatartás: 8:00 – 15:00 (minden munkanapon)

E-mail cím: info@ahmad-tea.hu